Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами

В закладі функціонує дві логопедичні групи та одна інклюзивна для дітей з особливими освітніми потребами

ПЛАН

РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ  ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗДО №59 на 2022-2023н.р.

 

Завдання: інтеграція  освітнього процесу ( соціалізація, адаптація та корекція) дітей з особливими освітніми потребами в звичайному соціумі

 

Назва заходу Термін Категорія слухачів Примітки

Робота методичного кабінету

 

1. Ознайомити з останніми новинами та нормативно-правовими документами з інклюзивної освіти педагогічний колектив та батьків

 

09. 2022

 

Педагоги ЗДО, батьки

 

вихователь-методист,

КППС

2. Продовжувати роботу з поповнення та інформування про інклюзивну політику, практику та культуру дошкільного закладу

 

Постійно

 

Педагоги ЗДО, батьки

 

вихователь-методист,

КППС

3. Здійснити добірку навчально-методичних матеріалів з питань інклюзивної освіти, зробити її доступною для користування педагогами та батьками

 

Постійно

 

Педагоги ЗДО, батьки

 

вихователь-методист,

КППС

4.

Продовжувати створювати розвиваюче середовище групового приміщення інклюзивних груп

 

 

Постійно

 

Педагоги ЗДО, батьки

 

вихователь-методист,

КППС

5.     Оформити папку з конспектами занять «Інклюзивна освіта в ЗДО» жовтень

 

Педагоги ЗДО

 

вихователь-методист

6. Розробити пам’ятку для педагогів «Дитина з особливими потребами» листопад

 

Педагоги ЗДО

 

вихователь-методист

 

Робота з педагогічним колективом

 

1.

Самодіагностика

«Самоосвітня діяльність педагога з огляду на сучасні тенденції дошкільної освіти. Шляхи професійного розвитку»

 

Вересень, 2022

 

Педагоги ЗДО

 

вихователь-методист

2. Семінар-тренінг «Роль асистента вихователя в групі з інклюзивним навчанням: Основні функції і завдання, форми співпраці»

 

Вересень, 2022

 

Педагоги ЗДО

 

вихователь-методист,  практичний психолог

3. Діагностика професійної компетентності асистента вихователя  інклюзивної групи

 

Жовтень,

2022

 

Педагоги ЗДО

 

практичний психолог

4.

 

 

 

Консультація для педагогів: «Інклюзивна освіта: ідея і практика»

 

Жовтень,

2022

 

Педагоги ЗДО

 вихователь-методист,

вчитель-логопед

 

5.

 

Семінар ««Інклюзія: різні можливості – рівні права»

 

Грудень,

2022

 

Педагоги ЗДО

практичний психолог,

вихователь-

методист

6. Тематичне вивчення «Система роботи щодо забезпечення командного підходу під час організації освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами»

 

 

Грудень,

2022

 

 

Педагоги ЗДО

 

 

вихователь-методист

7.

Тест-самооцінка педагогів «Розвиток творчого потенціалу педагога»

 

 

Лютий,

2023

 

Педагоги ЗДО

 

практичний психолог

8.

Ділова гра(семінар) для педагогів «Інклюзивна

освіта: проблеми та шляхи вирішення»

 

Лютий,

2023

 

Педагоги ЗДО

 практичний психолог,

вихователь-методист

Взаємодія з батьками

 

1.

Провести індивідуальні консультації

«Дитина з аутизмом: діагностика, взаємодія, допомога»;

«Діти з особливими освітніми

потребами»

 

 

 

11. 2022

 

Педагоги ЗДО, батьки

 

практичний психолог

 

2.

Проводити просвітницьку роботу щодо забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту

 

 

 

Постійно

 

 

Батьки

 

Методична та психологічна служба

Робота з дітьми

 

1. Скласти списки дітей з особливими освітніми потребами, які потребують психолого-педагогічного супроводу

 

09. 2022

 

Дошкільники

 

вихователь-методист

2. Забезпечити психолого-педагогічний супровід та корекційно-відновлювальну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами

 

Постійно

 

Дошкільники

 

вихователь-методист

3.

Провести засідання Команди супроводу

(скласти графік корекційно-розвиткових занять, підготувати документи асистента-вихователя)

 

 

Протягом року

 

Команда супроводу

 

вихователь-методист

4.

 

 

Розробити Індивідуальні програ

 

 

ми розвитку (ІПР) дітей з особливими освітніми потребами на 2022-2023 н. р.

 

09. 2022

Команда супроводу, дошкільники

 

вихователь-методист

5.

Здійснювати щоквартальне                вивчення динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами  та переглядати основні завдання ІПР

 

 

Щоквартально

 

Дошкільники

 

вихователь-методист

 

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. РОБОТА КОМАНДИ СУПРОВОДУ (КС).

Якісна дошкільна освіта є синонімом інклюзивної освіти — освіти, яка

передбачає участь в освітньому процесі усіх дітей і створює для цього відповідні можливості. Наш заклад дошкільної освіти базується на демократичних цінностях та повазі до основних прав людини і створює умови для максимальної участі в освітньому процесі усіх дітей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами.

Впродовж 2022/2023 н.р. на інклюзивній освіті виховувалась 1 дитина з особливими освітніми потребами. З метою всебічного вивчення особистості дитини з ООП, організації ефективної допомоги і психолого — педагогічної підтримки, відстеження динаміки її індивідуального шляху розвитку, створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище, протягом 2022/2023н.р. проводилась певна робота членів КС дітей з ООП. Відповідно положення про команду психолого-педагогічного супроводу в листопаді 2022 року було створено команду психолого-педагогічного супроводу з залученням відповідних фахівців. Створена команда відіграє провідну роль у повноцінному й усебічному включенні, оскільки саме вона виступає монолітним механізмом із синхронним використанням методичного інструментарію інноваційної технології інклюзивної освіти. Професіоналізм та ентузіазм працівників, уміння працювати в команді, втілювати перспективні педагогічні ідеї та досвід, опановувати інноваційні технології – це сформовані компетентності нашої команди, який приносить гарні результати.