Умови доступності закладу для дітей з особливими потребами

В закладі функціонує дві логопедичні групи та три інклюзивних для дітей з особливими освітніми потребами (1 група для дітей раннього віку, 2 групи — передшкільного віку) 

ПЛАН

РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ  ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЗДО №59 на 2023-2024н.р.

Завдання: інтеграція  освітнього процесу ( соціалізація, адаптація та корекція) дітей з особливими освітніми потребами в звичайному соціумі.

Назва заходу Термін Категорія слухачів Відповідальний
Робота методичного кабінету
1. Ознайомити з останніми новинами та нормативно-правовими документами з інклюзивної освіти педагогічний колектив та батьків

 

вересень 2023

педагоги ЗДО, батьки

 

вихователь-методист

Євгенія Шишкова

2. Продовжувати роботу з поповнення та інформування про інклюзивну політику, практику та культуру дошкільного закладу

 

постійно

 

педагоги ЗДО, батьки

 

вихователь-методист Євгенія Шишкова

3. Здійснити добірку навчально-методичних матеріалів з питань інклюзивної освіти, зробити її доступною для користування педагогами та батьками

 

постійно

 

педагоги ЗДО, батьки

 

вихователь-методист

4.

Продовжувати створювати розвиваюче середовище групового приміщення інклюзивних груп

 

 

постійно

 

педагоги ЗДО, батьки

 

вихователь-методист Євгенія Шишкова

5. Сформувати «банк ідей» щодо подальшого розвитку інклюзивної політики дошкільного закладу травень 2024 педагоги ЗДО, батьки, дошкільники

 

вихователь-методист Євгенія Шишкова

 

 

Робота з педагогічним колективом

1.

Самодіагностика

«Самоосвітня діяльність педагога з огляду на сучасні тенденції дошкільної освіти.   Шляхи професійного розвитку»

 

вересень 2023

 

педагоги ЗДО

 

вихователь-методист

2. Семінар-тренінг «Роль асистента вихователя в групі з інклюзивним навчанням: Основні функції і завдання, форми співпраці»

 

вересень 2023

 

педагоги ЗДО

 

вихователь-методист,  практичний психолог

3. Діагностика професійної компетентності асистента вихователя  інклюзивної групи

 

жовтень

2023

 

педагоги ЗДО

 

практичний психолог

4.

 

 

 

Консультація для педагогів: «Інклюзивна освіта: ідея і практика»

 

жовтень 2023

 

педагоги ЗДО

 вихователь —  методист,

вч.-  логопед

 

5.

 

Семінар «Інклюзивне освітнє середовище»

 

грудень

2023

 

педагоги ЗДО

практичний психолог,

вихователь –

методист

6. Тематичне вивчення «Система роботи щодо забезпечення командного підходу під час організації освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами»

 

 

грудень  2023

 

 

педагоги ЗДО

 

 

вихователь-методист

7. Тест-самооцінка педагогів «Розвиток творчого потенціалу педагога»

 

лютий 2024

 

педагоги ЗДО

 

практичний психолог

8. Психолого-педагогічний семінар «Невротичні розлади у дітей дошкільного віку»

 

лютий 2024

 

педагоги ЗДО

 практичний психолог,

вихователь-методист

9. Робота в творчій групі «Світ і особлива дитина»; здійснювати методичний супровід вихователів та асистентів вихователів інклюзивної групи

 

протягом року

 

педагоги ЗДО

 

вихователь-методист

Робота з батьками
1.

Провести індивідуальні консультації

«Дитина з аутизмом: діагностика, взаємодія, допомога»

 

листопад 2023

 

педагоги ЗДО, батьки

 

практичний психолог

 

2. Проводити просвітницьку роботу щодо забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту

 

 

постійно

 

 

батьки

 

Методична та психологічна служба

Робота з дітьми
1. Скласти списки дітей з особливими освітніми потребами, які потребують психолого-педагогічного супроводу

 

вересень 2023

 

дошкільники

 

вихователь-методист

2. Забезпечити психолого-педагогічний супровід та корекційно-відновлювальну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами

 

постійно

 

дошкільники

 

вихователь-методист

3.

Провести засідання Команди супроводу

(скласти графік корекційно-розвиткових занять, підготувати документи асистента-вихователя)

 

протягом року

 

Команда супроводу

 

вихователь-методист

4.

 

 

Розробити Індивідуальні програми розвитку (ІПР) дітей з особливими освітніми потребами на 2023-2024 н. р.

 

вересень 2023

Команда супроводу, дошкільники

 

вихователь-методист

5. Здійснювати щоквартальне                вивчення динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами  та переглядати основні завдання ІПР

 

щоквартально

 

дошкільники

 

вихователь-методист

 

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. РОБОТА КОМАНДИ СУПРОВОДУ (КС).

Якісна дошкільна освіта є синонімом інклюзивної освіти — освіти, яка

передбачає участь в освітньому процесі усіх дітей і створює для цього відповідні можливості. Наш заклад дошкільної освіти базується на демократичних цінностях та повазі до основних прав людини і створює умови для максимальної участі в освітньому процесі усіх дітей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами.

Впродовж 2022/2023 н.р. на інклюзивній освіті виховувалась 1 дитина з особливими освітніми потребами. З метою всебічного вивчення особистості дитини з ООП, організації ефективної допомоги і психолого — педагогічної підтримки, відстеження динаміки її індивідуального шляху розвитку, створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище, протягом 2022/2023н.р. проводилась певна робота членів КС дітей з ООП. Відповідно положення про команду психолого-педагогічного супроводу в листопаді 2022 року було створено команду психолого-педагогічного супроводу з залученням відповідних фахівців. Створена команда відіграє провідну роль у повноцінному й усебічному включенні, оскільки саме вона виступає монолітним механізмом із синхронним використанням методичного інструментарію інноваційної технології інклюзивної освіти. Професіоналізм та ентузіазм працівників, уміння працювати в команді, втілювати перспективні педагогічні ідеї та досвід, опановувати інноваційні технології – це сформовані компетентності нашої команди, який приносить гарні результати.