Річний звіт про діяльність закладу

АНАЛІЗ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД №59

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» ЗА 2016 – 2017 н. р. 

2016 – 2017 навчальному році зміст роботи дошкільного закладу формувався згідно з основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту»; Положення про дошкільний навчальний заклад; Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Базового компоненту дошкільної освіти, та освітньою програмою для дітей від 2-х до семи років « Дитина».  Для вирішення стратегічних завдань та створення найкращих умов для розвитку індивідуальних природних задатків дітей зусилля педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 59 були  спрямовані на вирішення в 2016 – 2017 навчальному  році  наступних  проблемних питань.

 • Удосконалення економічної освіти дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності.
 • Підготовка дошкільнят до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями.
 • Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі.
 • Формувати у старших дошкільників мотиваційної готовності до школи.
 • Удосконалення засобів становлення творчої особистості розвитку креативних здібностей дошкільників у процесі гармонійного поєднання їх природніх задатків.

 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття якісної дошкільної освіти

Аналіз  статистичних  даних  складу  педагогічного  колективу

Кількісний склад педагогічних кадрів ДНЗ № 59

Навчальний рік Кількість Освіта
вища середня спеціальна
кількість % кількість %
2016-2017 31 18 58.1 13 41,9


Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ № 59

20171103_134332

Стаж педагогічної діяльності працівників ДНЗ № 59

20171103_134349

Організація освітньо — виховного процесу дошкільного навчального закладу № 59 в 2016 — 2017 н. р. здійснювалась згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної і була спрямована на реалізацію завдань Концепції та стратегії розвитку дошкільного навчального закладу, удосконалення навчально-методичні комплекси щодо удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечення духовного, соціального розвитку дитини засобами трудового виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності, створення в дошкільному навчальному закладі сучасне креативне мовленнєве середовище, побудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, превентивного виховання в системі освіти дошкільного навчального закладу.

Методична робота в ДНЗ № 59 протягом 2016 — 2017 навчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак  на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо — виховного процесу.

Зміст методичної роботи в закладі будувався на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, на­вчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, прогресивному педаго­гічному досвіді. З метою реалізації завдань Базового компонента  дошкільної освіти, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України  «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» проваджувалася  освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. ред. Г.В. Бєлєнька., М.А. Машовець.), програмою «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення», програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення».

У ДНЗ створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась в закладі  роботі з питань самоосвіти. В результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу,проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Результатом проведених заходів є підвищення проектно-конструктивної свідомості та прагнення  педагогів до постійного самовдосконалення.

Протягом року методична робота проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів. В ДНЗ створені належні умови для підвищення професійного рівня та професійної компетентності педагогів. Широко використовувались інтерактивні форми методичної роботи з педагогами, зокрема семінари-практикуми «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі ДНЗ», теоретико-практичний семінар «Формування економічної досвідченості дошкільників засобами ігрової діяльності», практико-орієнтовний семінар «Мотивація – як один із чинників успішного навчання в школі».

Творча група у 2016-2017 н.р., працювала над проблемою «Формування основ організації пошуково-дослідницької діяльності дитини-дошкільника» й була спрямована на організацію пошуково-дослідницької діяльності дітей в групі на заняттях, в природі.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі прийоми в методичній роботі, як майстер-класи, презентації освітніх проектів, конкурси ігор економічного спрямування, інтелектуальна розминка, відкритий мікрофон.

Протягом року відбувалось зростання педагогічної майстерності педагогів: Гуцалюк І.А., Демець О.В., Калінаічевої Л.В., Демченко Л.В., Дячок В.М. вихователь – методист Верхова Л.О., вихователь Вдовіченко О.С., музичні керівники Борисенко Ю.В., Станіславчук Є.С.,  прийняли участь в міському конкурсі «Ярмарок фахових сподівань» і зайняли  ІІІ  місце.

Чільне місце в роботі педагогів закладу посідає впровадження позитивного педагогічного досвіду та інноваційних технологій. Впровадження досвіду Т.Піроженка «Психолого-педагогічного проектування навчально-виховного процесу»; І.Ликової «Кольорові долоньки»; Н.Гавриш «Художньо-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку». В цьому навчальному році педагоги середньої групи № 7 впроваджували досвід Зайцева «Вчимося читати»; вихователі старших груп користувалися «Педагогічною спадщиною В. Сухомлинського», музичні керівники Борисенко Ю.В., і Станіславчук Є.С., в своїй практиці використовували інновацію К.Орфа «Ознайомлення дошкільників з різновидами музичних звуків».

Впроваджувалися парціальні програми:

 • О. Березина, О. Гніровська,  Т. Линник. Грайлик. Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (група раннього віку № 1, вихователі Глушко Л.Б., Літвінцева О.В.);
 • Р. Борщ, Д. Самойлик.Радість творчості.Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (група раннього віку №3.вихователі Поліщук Т.Є.,Петлінська Н.Ю.);
 • І.Кулікова, Т.Шкваріна. Англійська мова для дітей дошкільного віку

( старша група №6,вихователь Вдовіченко О.С.);

 • Л.Лохвицька Скарбничка моралі (старші групи №2,8. Вихователі Сурдій Л.З.,Тишко Л.Л.,Гуцалюк І.А.);
 • Л.Лохвицька. Про себе треба знати,про себе треба дбати( логопедичні групи №10,11. Вихователі Вогнива Н.В.,Сірак Л.П.,Шургоцька Т.М.,Долганова О.П.).

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи, відповідали принципу інтеграції.

Отже, слід відзначити: робота нашого педагогічного колективу над науково-методичною проблемою проводилась на достатньому рівні, тому її результатом стали такі показники:

20171103_134534

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу – активний учасник міських заходів, конкурсів різних рівнів. Педагоги, які закріплені за віковими методичними об’єднаннями, школами, творчими групами активно працювали, ділилися отриманою інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності ДНЗ з колегами.

Педагоги ДНЗ приймали активну участь у заходах, які проводить Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Департамент освіти Вінницької міської ради, ММК, де неодноразово здобували перемогу.

Досягнення ДНЗ №59 у 2016-2017н.р.

 • Проведено міжрайонний семінар практичних психологів дошкільних навчальних закладів міста та тему: «Психологічна культура батьків, як запорука психологічного здоров’я дитини»;(практичний психолог Поплавська О.В.)
 • Проведено спільний тренінг вихователів ДНЗ №59 та студентів та викладачів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу  на тему: «Освітня лінія «Гра дитини» ключові аспекти  реалізації» ( вихователь – методист Верхова Л.О.)
 • Перемога у міських конкурсах:
 • «Старти надій»;
 • «У колі дружньої родини»;
 • ІІІ місце у конкурсі «Ярмарок фахових сподівань»;
 • «Зимова фієрія»;
 • «Чарівна квітка»;

 

Щороку в дитячому садку проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформлення відповідних документів. Педагоги один раз у п’ять років проходять курси підвищення кваліфікації при ВАНО та атестацію. У 2016-2017 н.р. чергову атестацію пройшли:

 • Вихователь Дячок В.М. – підтвердження раніше встановленого 9 тарифного розряду;
 • Демченко Л.В. – підтвердження раніше встановленого 9 тарифного розряду.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності пройшли курси підвищення кваліфікації при ВАНО:

 • Глушко Л.Б. (вихователь);
 • Демченко Л.В. (вихователь);
 • Дячок В.М. (вихователь);
 • Шургоцька Т.М. (вихователь);
 • Конончук О.О. (вчитель- логопед).

 

Вид діяльності Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

1. Курси підвищення кваліфікації 5 5
2. Атестація 2 2

 

Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань річного плану.

В закладі широко ведеться робота з впровадження ІКТ в освітній процес. Упродовж навчального року заклад працював над оновленням сайту ДНЗ та його розділів. Спостерігається динаміка росту проценту оволодіння педагогами ІКТ та Інтернет — ресурсами, що відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. Двам педагога закладу (всі, хто проходив атестацію), успішно пройшли тестування на рівень оволодіння основами інформаційно-комунікативних технологій. Разом із тим, пріоритетним напрямком з розвитку  знань серед педагогів ІКТ залишається поглиблена робота з набуття практичних навичок користування комп’ютерною технікою. Тому слід створити банк даних педагогічного персоналу, що застосовують у своїй роботі інноваційні комп’ютерні технології, розробити заходи з питань навчання персоналу оволодіння навичками роботи з програмами MicrosoftWord, PoverPoint, Pablishen тощо.

Окремою ланкою методичної роботи у 2016-2017 н. р. стала організація взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками, яка характеризувалася значною педагогічною доцільністю були батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми.

Систематично проводилася робота з питання  наступності   дошкільного закладу та школи № 34. Вихователі  відстежили  результати навчання випускників 2016 року та їх  адаптацію до умов школи, про що  інформували на виробничій  нараді . Протягом 2016 – 2017 н.р. були організовані екскурсії дітей, а саме: по школі, у спортивну залу, у бібліотеку.  Діти були присутні на уроках математики ,читання, малювання, праці, відбулись зустріч з учителями початкових класів ЗОШ № 4. і батьками дітей старших груп, проводилась  спільна педрада вихователів і вчителів 1-х класів на тему  «Мотивація – як один із чинників успішного навчання в школі».  ». Мотиваційна готовність старших дошкільників до школи стала своєрідним «генератором» позитивних вражень про школу. Це той «двигун», який допоможе дитині в майбутньому комфортно почуватися у школі і ставитися до навчання як до цікавого процесу. Під час бесіди з вихованцями був встановлений добрий рівень мотиваційної готовності дітей, тобто, позитивна спрямованість дитини на школу і бажання стати школярем.

Аналізуючи  фізичну  готовність до школи, хочу відмітити  уміння старших дошкільнят  робити  злагоджені  рухи  під час ходи, бігу, виконання   вправ. Стан фізичного  виховання в поточному році  покращився . В усіх  группах  розроблені і проводяться  здров’язбережувальні  технології, моторна щільність  відповідає  нормі. Під час організації  роботи з дітьми   вихователі дотримуються  інструктивно – методичних рекомендацій  МОН України  від 02.09. 2016 р. № 1/9-456 « Організація фізкультурно — оздоровчої роботи у  дошкільних   навчальних  закладах».        Основними  показниками  вольової  готовності  малюків стало те, у них сформовані  довільні   психічні  процеси, зокрема  сприй­мання, пам’ять, увага.  У них  на високому  рівні  навички  самообслуговування, уміють  самостійно себе обслуговувати:  одягатися, прибирати   після себе, вмиватися, чистити зуби тощо.

Інтелектуальна  готовність  дітей до шкільного  навчання  пов’язана з розвитком  розумових   процесів – умінням  узагальнювати, порівнювати об’єкти, класифікуватиїх, виділяти  істотні ознаки, робитивисновки. Інтелектуальна  готовність  відображена у наступних  струк­турних компонентах: достатня система загальних  знань про навколишній  світ, добрий  рівень  розвитку  пізнавальної  діяльності. Рівні розвитку пізнавальної  діяльності  вихованців  дозволяють  їм  розв’язувати  більш складні та різноманітні  задачі, що  потребують  виділення і врахування причинно – наслідкових  зв’язків і відносин  між  об’єктами та явищами.

Загальна   динаміка  щодо  готовності  дітей до школи позитивна   40%вихованців – випускників   мають високий рівень, 37% достатній рівень та 23%середній рівень  для наступної ланки навчання і засвоєння  початкової  шкільної  програми в умовах  навчання в колективі  однолітків.

20171103_135850

Згідно з планом роботи практичний психолог закладу Поплавська О.В. проводила психодіагностичний моніторинг щодо психічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Який показав,що функціональна зрілість психічних процесів у наших випускників складає 69%.

Діти всіх вікових груп протягом 2016-2017 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу. Систематичною була  робота з різних освітніх ліній, наявні успіхи по розвитку творчих здібностей вихованців через використання творчих завдань. Особливу увагу педагоги всіх вікових груп приділяли індивідуальній роботі, що сприяло подальшому розвитку дітей та адаптації до шкільного навчання. Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботи з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, інтегровані, комбіновані заняття в залежності від напрямків Програми «Дитина», що забезпечує добру продуктивність та діяльність дітей.

У дошкільному закладі розроблявся план роботи з неохопленими дітьми на базі дошкільного закладу (відвідування занять, розваг, свят, прогулянок). Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків про необхідність відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, інших форм здобуття дітьми дошкільної освіти. Систематично проводилась робота з охорони життя і здоров’я дітей, попередження дитячого  травматизму, навчанню малят правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки, тренувальні евакуації на випадок надзвичайних ситуацій. Продовжується проведення щомісячних консультацій для малят з безпеки життєдіяльності.

Протягом навчального року медичною сестрою, лікарем та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 90%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 130-150 уд./хв.

Значний вплив у підвищенні рівня фізичного розвитку, зниженні захворюваності окремих категорій вихованців відіграло поповнення матеріально – технічної бази закладу, вікових груп спортивним інвентарем відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільних закладах» й ефективне використання їх на заняттях та під час проведення профілактично – оздоровчих заходів: під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Організація харчування у ДНЗ ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,  Міністерства охорони здоров’я України. Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ДНЗ. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, шеф-кухарем, завідувачем), дане питання заслуховується на виробничих нарадах та нарадах при завідуючій. Організація харчування в ДНЗ забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку та медичною сестрою. Цією категорією працівників заклад укомплектований 100%.  Продукти харчування та продовольча сировина постачається централізовано, постачальники  були визначені рішенням тендерного комітету. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування проводиться щомісячно і  показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється майже наближено до норм.

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка.

Під час підготовки до літнього оздоровлення все обладнання на майданчиках приведено в належний стан. Окрім того, ведеться робота по виготовленню нестандартного обладнання на майданчиках із вторинної сировини та покидькового матеріалу.

З метою запобігання нещасних випадків та з метою охорони життя дошкільників на території дитячого садка постійно проводиться контроль за станом спортивного та  ігрового обладнання.

Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час освітньо-виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, зборах.

Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, бути сприятливими до новацій і творчості, вдалося зробити педагогічний процес продуктивним та цікавим для дошкільнят.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ № 59 за 2016-2017 навчальний рік можна відзначити як достатній.

Проведена системна та послідовна управлінська,методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.